K O Ç L U K

Nedir​?

 

Koçluk bir yolculuktur aslında, farkındalığı artırma yolculuğu. Koç ile danışanın birlikte yaptığı bir yolculuk. Koçun rehberliğinde çıkılan bu yolculuk kişilerin hem iş hem de özel hayatlarında etkili olmaktadır. Çünkü koçlukta önemli olan kişidir, konu değil. Öznesi kişi olan bir yolculuk. Yolculuk sırasında kurulan bu güçlü ilişki içinde danışan şu anda olduğu yerden olmak istediği yere doğru gitmeye başlar.

 

Koç, güçlü sorularla kişinin kendi kaynaklarına, içine dönmesini sağlar. Danışanın, kendine güven duymasına ve ihtiyaç duyduğu tüm kaynakların dışarıda değil kendi içinde olduğunu görmesine ve istediği hayata kararlılıkla ulaşmasına yardımcı olur.

Ödül yolculuğun kendisidir. Steve Jobs

Ne değildir​?

 

Koç, cevapları ve çözümleri sunmaz. Koç, cevaplarınızı ve çözümlerinizi  kendi kendinize bulmanıza ve koçluğa özgü yöntemler kullanarak bu yaklaşımın sizde bir alışkanlık haline gelmesine yardımcı olur. Koç vitrinle ilgilenmez, depoda ne var ne yok onu keşfettirir.

 

Danışman, Eğitmen, Psikolog / Terapist ve Mentor yaklaşımından farklıdır.

Zeki Eser / Koç

 

Halen kurucu ortağı olduğu İnsanbilim Yönetim Danışmanlığı bünyesinde Predictive Index, Etkin İnsan Yönetimi, Sunuş Teknikleri, İletişim, Performans Yönetimi, Motivasyon, Delegasyon, vb. konularda eğitimler vermekte; Kurumsal Kimlik, Yeniden Yapılanma ve İnsan Kaynakları alanlarında danışmanlık yapmakta, Coachzone üyesi profesyonel koç olarak bireysel ve kurumsal koçluk desteği vermektedir.