Zeki ESER

Zeki Eser Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden mezun olduktan sonra çalışma hayatına 1989 yılında Serbest Avukat olarak başlamıştır. 4 yıl sürdürdüğü Serbest Avukatlık sırasında daha çok, Ticaret Hukuku, Medeni Hukuk ve İş Hukuku alanlarında çalışmıştır.

 

1993 yılında Arçelik Buzdolabı İşletmesi’nde İnsan Kaynakları Uzmanı olarak çalışmaya başlamıştır. Gerek Arçelik, gerekse Koç Holding bünyesinde birçok projede görev almış, özellikle personelden insan kaynaklarına geçiş sürecini yaşamıştır. Burada; işe alım, iş tanımları, ücret yönetimi, İK bilgi sistemleri, endüstriyel ilişkiler konularında çalışmalar yapmıştır. 

 

Bunu takiben 1997 yılında Lafarge grubuna geçmiş ve Yibitaş Lafarge İnsan Kaynakları Direktörü olarak çalışmaya başlamıştır. Bu pozisyonda merkez, teknik grup, 6 çimento fabrikası ve 8 hazır beton tesisinden sorumlu olarak çalışmıştır. Ücret yönetimi, HAY, performans, kariyer & yedekleme, eğitim, endüstriyel ilişkiler (Çimento İşveren Sendikası’nı temsilen Toplu İş Sözleşmelerine katılmak), iletişim, şirket kültürü konularında çalışmalar yapmıştır.

 

Daha sonra Lafarge Türkiye Çimento Grubu İnsan Kaynakları Başkan Yardımcılığı görevini üstlenen Zeki Eser, Lafarge’ın Türkiye ve Kıbrıs’taki tüm çimento faaliyet alanı insan kaynaklarından sorumlu olmuştur. Lafarge’ın misyon görevlerinde de çalışmış olan Eser, bu kapsamda Lafarge Hindistan İK uygulamaları ve prensiplerinin yerleştirilmesi çalışmalarına katkıda bulunmuştur. Temmuz 2002 tarihine kadar bu görevde kalan Eser, Lafarge Fransa’nın çeşitli İK projelerinde de görev almıştır. 

 

Halen kurucu ortağı olduğu İnsanbilim Yönetim Danışmanlığı bünyesinde Predictive Index, Etkin İnsan Yönetimi, Sunuş Teknikleri, İletişim, Performans Yönetimi, Motivasyon, Delegasyon, vb. konularda eğitimler vermekte; Kurumsal Kimlik, Yeniden Yapılanma ve İnsan Kaynakları alanlarında danışmanlık yapmakta, Coachzone üyesi profesyonel koç olarak bireysel ve kurumsal koçluk desteği vermektedir.

 

Motosiklet ve deltakanat, başlıca hobileri arasında yer almaktadır. Evli ve iki çocuk babasıdır.

Selma KIRMIZ

Selma Kırmız 1992 yılında Orta Doğu Teknik Üniversitesi İstatistik  Bölümü’nden mezun olduktan sonra, çalışma hayatına STFA Elta Şirketi’nde Planlama Uzmanı olarak başlamıştır.

 

1996 yılında Yibitaş Lafarge’da İnsan Kaynakları Departmanında Uzman olarak başladığı görevine çeşitli kademelerde devam etmiştir. 2002 yılından 2007 yılına kadar Lafarge Grubu’nun İnsan Kaynakları Geliştirme Müdürlüğü görevini sürdürmüş, 2007-2009 yılları arasında da Cimpor Yibitaş’ta İnsan Kaynakları Geliştirme Müdürlüğü görevini üstlenmiştir.

 

Lafarge Grubun’da çeşitli projelerde görev alan Selma Kırmız özellikle işe alım, iş analizi, iş tanımları, iş değerleme, ücret yönetimi, kariyer ve yedekleme, stratejik planlama, performans yönetimi ve organizasyon çalışmalarında uzmanlaşmıştır.

 

Lafarge Grubu fabrikalarında uygulamaya konulan İş Sağlığı ve Güvenliği Kültürünün oluşturulmasını başlatmış ve sürdürülmesinde de etkin olarak çalışmıştır.

 

Özellikle Mavi Yaka Gelişim konularında Lafarge Grubunda ve Türkiye’de ilk kez uygulanan Endüstriyel Yetkinlik Projesi’nde Proje Müdürü olarak görev almış ve Mavi Yaka çalışanlarının gerek teknik gerekse kişisel gelişimine katkı sağlamıştır.

 

Şirket hedefleri doğrultusunda gerekli görülen birçok şirketiçi eğitimlerin  içeriğinin oluşturulmasını ve eğitimlerin verilmesini bizzat üstlenmiştir.

 

Ayrıca, HAY İş Değerleme, PI Kişilik Envanteri, Harrisson Assessment konusunda analist sertifikasına sahip olan Selma Kırmız ileri derecede Fransızca ve İngilizce bilmektedir. Halen İnsanbilim Yönetim Danışmanlığı bünyesinde İnsan Kaynakları alanında danışmanlık yapmaktadır.

Esra AKKAYA

Profesyonel kariyerine 2003 yılında Pimaş Plastik İnşaat Malzemeleri A.Ş.’de İnsan Kaynakları Sorumlusu olarak başladı. Kalite Güvence ve İnsan Kaynakları süreçlerinde rol alarak, ISO 9001:2000 belgelendirmesi, Kurumsal Akademi’nin (Pimaş Akademi) kuruluşu ve maliyet düşürme projelerinde yer aldı. Mavi yaka ve beyaz yaka seçme yerleştirme ve gelişimi süreçlerinde çalıştı.

Ardından bilişim sektörüne geçen Esra Akkaya, Armada Bilgisayar A.Ş. bünyesinde işe alım, ücretlendirme ve bordrolama görevlerini yerine getirdi.

Devamında FMCG sektörünün lokomotiflerinden biri olan Hayat Holding bünyesinde İnsan Kaynakları Kıdemli Uzmanı olarak çalışan Esra Akkaya, holding ve fabrikaların eğitim planlaması ve yönetimi ile beraber Hayat Akademi’nin kuruluş projesinde yer aldı. Seçme ve yerleştirme süreçlerinin geliştirilmesinde çalışan Esra Akkaya, Holdingin İran yatırımında işe alım operasyonu içinde de görev alarak, yabancı bir ülkede işe alım deneyimi kazandı.

2010 yılında bünyesine dahil olduğu Vefa Holding A.Ş.‘de İnsan Kaynakları Direktörü olarak, 5 fabrika ve farklı sektörlerdeki 10 ayrı şirketin İK süreçlerinden sorumlu olarak direkt yönetim kuruluna raporlama yaptı.  İnsan kaynakları bölümünün kurulması, şirketlerin organizasyonel yapılanması, mavi ve beyaz yaka seçme ve yerleştirme, Vefa Akademi’nin kurulması, yetenek yönetimi, mavi ve beyaz yaka ücret ve prim sistemleri, iş hukuku, süreç yönetimi ve kurum kültürü alanlarında çalışmalarını sürdüren Esra Akkaya, farklı sektörlerde edindiği deneyimlerinden de faydalanarak, kariyerinde çok sayıda organizasyonel gelişim projesi içerisinde yer aldı. 

İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri mezunu olan Esra Akkaya, Yıldız Teknik Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İnsan Kaynakları Yönetimi yüksek lisans programına katıldı. ICF üyesi bir Koç olan Esra Akkaya evli ve bir çocuk annesidir.

Bir doğa tutkunu olan Esra Akkaya trekking ve bisiklet ile ilgilenmektedir.