Eğitim Konu Başlıkları

 • Etkin İnsan Yönetimi

 • Takım çalışması

 • İletişim Becerileri

 • Mülakat teknikleri

 • Kişilik Envanteri (Predictive Index)

 • Kariyer Destek

 • Performans Yönetimi

 • İş Hukuku

 • İletişim ve Biz Kültürü

 • Yönetim Becerileri Geliştirme

 • Ücret Yönetimi